utolsó frissítés: 2007. aug. 24.

Tanulmány, szakcikk

  • > „Felsőoktatás. Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az regió fiataljai körében” in Horváth Gyula (szerk.) Északnyugat-Erdély monográfia, MTA Regionális Kutatások Központja –Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2006, pp. 467-487.
  • > „Vállalkozások”, in Horváth Gyula (szerk.) Északnyugat-Erdély monográfia, MTA Regionális Kutatások Központja –Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2006, pp. 374-386.
  • > Az iskolaválasztás társadalmi meghatározói az erdélyi magyar tanulók körében. Új Ifjúsági Szemle 2005/4.
  • > A származás hatása a továbbtanulásban az erdélyi magyar fiataloknál. Új Ifjúsági Szemle 2004/4.
  • > Tineret-centrism şi atitudini politice în rândul liceenilor transilvăneni In. Veres Valér (szerk.) Liceenii transilvăneni în tranziţie. Limes: Kolozsvár 2000.

Recenzió, interjú

  • > Dumitru Sandu: Az átmenet társadalmi tere (Spaţiul social al tranziţiei) Társadalom és Gazdaság 2003/2.