utolsó frissítés: 2007. aug. 24.


1. Személyi adatok

Név: Csata Zsombor
Lakcím: 400101 Kolozsvár, Aleea Godeanu 7/48
Születési helye és ideje: Gyergyócsomafalva, 1978. április 2.
Telefon: 00-40-742-768861
Munkahelyi elérhetőség:
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Tanszék: 400084, Kolozsvár, Kogalniceanu (Farkas) u. 1. sz.Tel: 00-40-264-405300, 5294-es belső
Max Weber Társadalomkutató Központ: 400101 Kolozsvár, Tipografiei u. 12. sz. Tel/fax: 00-40-264-430611
E-mail: csatazsombor@yahoo.com
Kommunikáció nyelve: román, angol, francia
Kutatási területek: gazdaságszociológia, az oktatás szociológiai problémái

2. Tanulmányok

2001-től doktorandusz, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Szociálpolitikai Intézet. Kutatási terület: A vállalkozások elterjedésének szociológiai magyarázatai Erdély falvaiban
2002-től doktorandusz, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Tanszék. Kutatási terület: A gazdasági elit átalakulása Erdélyben
2000-2001: „Társadalmi változások és köznapi mentalitások” – magiszteri képzés, BBTE
1996-2000: Szociológia – alapképzés, BBTE
1996: Érettségi: Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

3. Munkahelyek

2001-től: BBTE Szociológia Tanszék – doktorandusz oktató
2000-től: A Max Weber Szociológiai Szakkollégium ügyvezető elnöke, 2003-tól igazgatója
2000-2001: A kolozsvári Láthatatlan Kollégium ügyvezetője

4. Kutatói tevékenység

2006: „Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében” c. kutatási program erdélyi főmunkatársa – MTA Kisebbségkutató Intézet – Max Weber Társadalomkutató Központ
2006: „Helyzetkép a munkaerőpiaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein” – kutatásvezető – MWTK
2004-2006: „Pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon” – kutatásvezető – BBTE, Humán Erőforrásfejlesztési Iroda – MWTK
2004-2005: Az „Educational Measures for the Roma Minority in Romania - The Effectiveness of Integrated and Segregated Education” – tudományos munkatárs – romániai partnerintézmény: Erdélyi Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja
2004: „Kutatás és dokumentáció a nemzeti kisebbségekről” – szerkesztő – Etnokulturális Sokféleségért Alapítvány – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
2004: „Vállalkozói rekrutáció és értékrend-vizsgálat Illyefalván” – szakmai koordinátor, a terepmunka vezetője – BBTE, Szociológia Tanszék - MWTK
2004: „Közélet és közérzet” – Politikai szociológiai vizsgálatok Erdély nagyvárosaiban (Csíkszereda, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Nagyenyed, Kézdivásárhely és Temesvár) – tudományos munkatárs, koordinátor – MWTK
2004: „Erdélyi szocio-demográfiai folyamatok és adatforrások az ezredfordulón” – tudományos munkatárs, BBTE Szociológia Tanszék – MWTK
2003: „Magyar kultúra és közművelődés a Magyarországgal szomszédos országok kistérségeiben” – tudományos munkatárs, erdélyi koordinátor – MTA Kisebbségkutató Intézete – MWTK
2004: „Vállalkozói rekrutáció és értékrend-vizsgálat Gyergyóalfaluban” – szakmai koordinátor, a terepmunka vezetője – BBTE, Szociológia Tanszék – MWTK
2003: „Demográfiai folyamatok Erdélyben az ezredfordulón” – tudományos munkatárs – Határon Túli Magyarok Szövetsége – Teleki Intézet (Budapest) – RMDSZ Demográfiai Munkacsoport (Kolozsvár)
2001-2002: „MOZAIK 2001 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében” – tudományos munkatárs, erdélyi koordinátor – Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (Budapest) – MWTK
2001-2002: „Elvándorlási potenciál és magyarországi vendégmunka-vállalás a határon túli magyarok körében a státustörvény perspektívájában” - erdélyi főmunkatárs, koordinátor – TÁRKI – MWTK
2000: „Har-Kov” szociológiai felmérés – munkatárs – Erdélyi Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja
1999-től: A budapesti Balázs Ferenc Intézet által készített kérdőíves kutatássorozatok erdélyi munkatársa, szakterület: elvándorlási folyamatok, vendégmunka a határon túli magyarok körében
1999, 2000: “Sziget-kutatások” – tudományos munkatárs – Oktatáskutató Intézet, Budapest
1999, 2000: „KMDSZ és a kolozsvári magyar diákság” – Szociológiai felmérés és tanulmány a Kolozsvári Magyar Diákszövetség megrendelésére
1999-2000: “Civil Kurázsi” kutatások – kutatásszervező – BBTE Szociológia Tanszéke – Szociológus Véndiák-Szövetség
1999: “Középiskolások interetnikus együttműködésének a támogatása” – kutatásszervező, oktató – MWTK – Nyílt Társadalomért Alapítvány – Roi Badouin Alapítvány
1998: “Szekták és a szocialista típusú modernizáció a Mezőségen” – tudományos munkatárs – MWTK

5. Szakfolyóiratok, szakmai szervezeti tagság

2004-től: a kolozsvári Erdélyi Társadalom szerkesztője
2003-tól: a budapesti Új Ifjúsági Szemle szerkesztője
1999-től: a kolozsvári WEB – Szociológiai folyóirat szerkesztője
2005-től: Budapesti Corvinus Egyetem - Gazdaságantropológiai Munkacsoport
2005-től: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet - Oktatáskutató Munkacsoport